Hoe kan ik een afspraak maken?

Bel 0345-501618 voor onze hoofdlocatie in Beusichem of bel 0344-572322 voor onze dependance in Buren.
Per mail info@pmc-beusichem.nl. Vermeldt in uw mail naast een korte omschrijving van uw klacht ook uw NAW-gegevens, geboortedatum en 06-nr. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op voor het maken van een afspraak.
U bent ook van harte welkom in onze praktijk om persoonlijk een afspraak te komen maken.

Kan ik mijn afspraak wijzigen, verzetten of annuleren?

Ja, mits u dat minimaal 24 uur voordat uw afspraak plaatsvindt doorgeeft. De afspraak kan dan kosteloos verschoven worden. Valt het afzeggen van de afspraak binnen de 24 uur voor uw eerstvolgende afspraak, dan wordt het gezien als een behandeling en worden de kosten van uw behandeling in rekening gebracht. Dit is conform de richtlijnen van de KNGF.
Uiteraard kan het voorkomen dat u, buiten uw schuld om, een afspraak moet verzetten die binnen de 24-uurs regeling valt. Neemt u zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend fysiotherapeut en samen zorgen we voor een passende oplossing.

Wat neem ik mee naar mijn afspraak?

  • Bent u in het bezit bent van een verwijzing van de huisarts of specialist, dan verzoeken wij u deze mee te nemen naar uw afspraak.
  • Een (geldig) legitimatiebewijs.
  • Een handdoek.
  • Uw afsprakenkaartje

Hoe lang duurt een behandeling?

Een “normale” fysiotherapiebehandeling duurt ongeveer 30 minuten.
Bij een eerste afspraak vindt het intakegesprek plaats. Deze afspraak kan dan ook 30-45 minuten duren. Er wordt een anamnese uitgevoerd (= vraaggesprek) waarin gekeken wordt hoe uw klacht is ontstaan, soms komen hier ook wat achtergronden uit uw dagelijks leven naar voren en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat uw klacht zo snel mogelijk verdwijnt. Daarna begint de daadwerkelijke behandeling. Sommige therapiebehandelingen hebben meer tijd nodig. De therapeut zal dit met u bespreken.

Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts of de specialist?

Nee, niet meer. Zonder verwijzing van uw arts krijgt u gewoon een fysiotherapiebehandeling. Dit is geregeld in de Wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Deze wet zorgt ervoor dat u zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak met onze fysiotherapeuten kunt maken.
Hebt u een klacht betreffende een chronische indicatie, dan is een verwijzing wèl verplicht!
Maar u bent natuurlijk altijd vrij om via een huisarts of specialist om een verwijzing te vragen, ook als het niet een chronische indicatie betreft.

Mag ik zelf bepalen door wie ik behandeld wil worden?

Uiteraard! Wel kunnen wij u adviseren bij welke therapeut u, gezien uw klachten, het beste terecht kunt. Onze therapeuten zijn allround, maar hebben ook nog elk hun eigen specialisatie.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Dat is afhankelijk van uw klacht, het effect van de behandeling op uw klachten en uw eigen bijdrage aan uw herstel. Na de anamnese wordt er een behandelplan opgesteld waarin het te verwachten aantal behandelingen wordt weergegeven. Voorop staat dat wij niet langer behandelen dan noodzakelijk.

Heb ik altijd dezelfde therapeut?

In overleg met u behoudt u zoveel mogelijk dezelfde therapeut. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij vakantie, ziekte of als er een specialisatie nodig is om uw klachten sneller te herstellen, kan het voorkomen dat u van therapeut wisselt. Over het algemeen gaat het dan om een éénmalige behandeling, waarna u weer terugkeert naar uw eigen therapeut.

Wie betaalt mijn behandelingen?

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een zorgcontract. De rekening van uw fysiotherapie behandeling gaat in principe direct naar uw zorgverzekeraar.  U ontvangt de rekening rechtstreeks vanuit de praktijk wanneer u:

  • niet aanvullend verzekerd bent.
  • uw behandelingen in uw aanvullende verzekering op zijn.

In geval van een behandeling die valt onder de alternatieve geneeswijzen wordt uw declaratie altijd naar de patiënt gestuurd. De patiënt kan deze declaratie vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar, mits een aanvullende verzekering is afgesloten voor alternatieve geneeswijzen. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar.

U heeft een chronische indicatie. Hoe gaat dit in zijn werk met uw vergoeding?

Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Indien u niet voldoende aanvullend verzekerd bent, kan het dus zijn dat u een deel zelf moet betalen. U ontvangt voor de behandelingen die u zelf moet betalen een declaratie vanuit de praktijk.
Vanaf de 21ste behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent. Controleer daarom ieder jaar uw zorgpolis of u voor het komend jaar voldoende aanvullend verzekerd bent.
Het is verstandig wanneer u onder behandeling bent om samen met uw fysiotherapeut regelmatig te kijken naar de hoeveelheid behandelingen die u gehad heeft en nog tegoed heeft.  Dit voorkomt dat u onverwacht voor verrassingen komt te staan.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

De titel fysiotherapie is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.
Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te waarborgen is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn lid van het KNGF en zijn zowel in het BIG register als in het kwaliteitsregister opgenomen.
Daarnaast is onze praktijk sinds 2013 PLUS-praktjk voor verschillende zorgverzekeraars. Deze ISO-certificering voor de zorg staat garant voor een continue kwaliteitsbewaking van de zorg die wij u willen leveren.
Wij voldoen aan de algemeen erkende hoogste kwaliteitsnormen voor eerstelijns Fysiotherapiepraktijken in Nederland.

Hoe zit het met de vergoeding voor de behandeling acupunctuur?

Behandelingen acupunctuur worden aan het begin van iedere maand rechtstreeks gedeclareerd aan de patiënt vanuit onze praktijk.
U kunt deze declaratie vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
Heeft u in uw aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen opgenomen, dan worden deze vergoed door uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen regels ten aanzien van de vergoeding (volledig, deels, max aantal behandelingen).
Kijk uw zorgpolis daarom goed na van tevoren om niet voor verrassingen te komen staan.