Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is het onderdeel van de fysiotherapie dat zich richt op de behandeling van klachten rondom het bekken. Deze therapie wordt toegepast bij vrouwen, mannen en kinderen.

Hoe en bij welke klachten wordt het ingezet?

Bekkenfysiotherapie kan worden ingezet bij klachten zoals: bekkenpijn (instabiliteit) en/of bekkenbodemdysfunctie
Bekkenpijn komt vooral voor tijdens en na de zwangerschap. Hierbij wordt dikwijls pijn aangegeven in de onderrug en/of bij de symphyse. Een aantal leefregels tijdens de zwangerschap kan toename van pijnklachten voorkomen. Een juiste houding hierbij is belangrijk. Bekkenpijn kan ook ontstaan na een trauma.
De gevolgen van bekkenbodemdysfunctie kunnen zijn:
– Stressincontinentie (ongewild verlies van urine en/of ontlasting);
– Urge-incontinentie (sterke aandrang om te plassen, die niet te onderdrukken is);
– Obstipatie;
– Pijn bij gemeenschap;
– Verzakking van blaas, baarmoeder of rectum;
– Pijn in onderbuik, rond anus of geslachtsdelen;

De behandeling bestaat o.a. uit: het bewust worden van plaats en functie van de bekkenbodem, het oefenen van de bekkenbodemmusculatuur (verbetering van de coördinatie, ontspanning, spierversterking). Er wordt bekeken hoe de oefeningen in het dagelijks leven ingepast kunnen worden. Zo nodig wordt gewerkt aan het verbeteren van houding en algehele conditie.
Bij onvoldoende verbetering kan een inwendig onderzoek nodig zijn, eventueel gevolgd door behandeling met apparatuur (myofeedback). Dit mag alleen gedaan worden door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Omdat die in onze praktijk niet aanwezig is, zullen we u in dat geval verwijzen naar een collega.

Wat zijn de voordelen van bekkenfysiotherapie?

– Verbetering van de kwaliteit van leven door b.v. minder tot geen urineverlies meer te hebben;
– Minder pijnklachten door een juist toiletgedrag bij b.v. obstipatie en buikpijn;
– Actief kunnen blijven tijdens en na de zwangerschap door het volgen van adviezen m.b.t. leefregels en het oefenen van activiteiten.

Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

Marit van Rosmalen, bekkenfysiotherapeut i.o.

Eerst informatie? Dat kan ook.

Bij twijfel of voor nadere informatie of uw specifieke klacht ook met bekkenfysiotherapie behandeld kan worden, kunt u vrijblijvend telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.

Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek (NVFB).