Wat is fysiotherapie bij spataderen (varices)?

Fysiotherapie bij spataderen heeft als doel het verminderen van klachten die zich uiten als gevolg van spataderen. Veel mensen hebben last van spataderen.

Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn zichtbaar aan de benen als dikker wordende blauwgekleurde aderen of als kleinere rood-blauwe plekjes met kleine vertakkingen (“spinnetjes”). Tijdens de zwangerschap komen spataderen vaker voor (bij ongeveer 30-50% van de zwangeren). Door hormonale veranderingen is er een toename van het bloedvolume en wordt de vaatwand slapper. Daarnaast speelt de verhoging van de druk in de buik van de moeder (door het groeien van de baby) een rol. De verhoogde druk kan de terugstroom van het bloed uit te benen naar hart belemmeren.

Hoe en bij welke klachten wordt het ingezet?

Klachten die door spataderen veroorzaakt kunnen worden zijn: vermoeidheid, pijn, jeuk, tintelingen of een branderig gevoel tijdens rust of beweging. Hierdoor kan men beperkt worden in o.a. het opstaan, bukken, tillen, staan en lopen.

Spataderen zitten meestal in de benen, maar kunnen tijdens de zwangerschap ook op de schaamlippen optreden. Dit kan een zwaar gevoel, pijn en jeuk veroorzaken. Spataderen op de schaamlippen en klachten hiervan verdwijnen vaak na de bevalling.

Bij het eerste bezoek zal de fysiotherapeut de klachten inventariseren door vragen te stellen en een onderzoek te doen. Daarna zal samen met u een behandelplan worden opgesteld. De behandeling kan bestaan uit het geven van adviezen (algemene adviezen, houdings- en bewegingsadviezen), oefentherapie en massage.

Wat zijn de voordelen van fysiotherapie bij varices?

Door het opvolgen van adviezen m.b.t. leefregels en oefeningen kunnen de klachten verminderen of kan toename van klachten voorkomen worden. Daarnaast kan massage de circulatie verbeteren.

Voor deze behandeling kunt u terecht bij:

Marjo Achterberg

Eerst informatie? Dat kan ook.

Bij twijfel of voor nadere informatie of uw specifieke klacht ook met fysiotherapie bij spataderen behandeld kan worden, kunt u vrijblijvend telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.