Wat is Oefentherapie Mensendieck?

De oefentherapeut Mensendieck behandelt klachten die te maken hebben met houding en beweging. Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen. Oefentherapie Mensendieck kan deze klachten behandelen of helpen voorkomen. Oefentherapie Mensendieck is erop gericht de patiënt bewust te maken van zijn houdingen en bewegingen in het dagelijks leven. Therapeut en patiënt kijken samen naar de lichaamshouding van de patiënt en zijn dagelijkse bewegingen. We onderzoeken de klacht in relatie tot het bewegingspatroon van het hele lichaam. Met behulp van bewegingsadviezen en middels oefeningen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Inzicht en nieuw of aangepast bewegingsgedrag helpen de klacht te verminderen, vaak te verhelpen en mogelijk in de toekomst te voorkomen. Het doel is om op eigen wijze, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van het lichaam en de omstandigheden, zo optimaal mogelijk te bewegen.

Voor welke klachten?

U kunt terecht voor o.a.

 • lage rugklachten, met en zonder uitstraling
 • nek- en schouderklachten
 • hoofdpijn
 • verbetering houding/beweging
 • werkgerelateerde klachten
 • ademhalings-, spannings- en stressklachten
 • gevolgen van chronische aandoeningen
 • hernia
 • osteoporose
 • fibromyalgie
 • preventieve behandeling

Wie is de oefentherapeut binnen onze praktijk?

Jeske Vink is onze oefentherapeut Mensendieck. Zij is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici en de VvOCM.

Vergoeding

Behandelingen van de oefentherapeut vallen onder hetzelfde pakket als die van de fysiotherapeut. In een heel enkel geval geldt voor de oefentherapie een ander aantal behandelingen dan voor de fysiotherapie, check dit vooraf bij uw verzekeraar.

U hebt geen verwijzing nodig om door een oefentherapeut behandeld te worden.

Neem direct contact op om een afspraak te maken.