Wat is groepstherapie?

Onder groepstherapie wordt verstaan, het trainen in groepsverband met andere mensen met dezelfde aandoening of blessure onder begeleiding van de fysiotherapeut.

Hoe en bij welke klachten wordt het ingezet?

Groepstherapie wordt ingezet bij mensen die niet meer individueel in de behandelkamer worden behandeld door de fysiotherapeut, maar wel verder moeten trainen om hun aandoening of blessure te verbeteren. De groepstherapie vindt plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut. De groepsgrootte varieert van 2 tot 10 personen, afhankelijk van de aandoening of blessure.

Wat zijn de voordelen van groepstherapie?

  • afname van klachten (c.q. stabiliseren van klachten niveau);
  • verbeteren van lokale belastbaarheid;
  • verbeteren van algehele belastbaarheid;
  • praten met lotgenoten over aandoening of blessure;
  • meer tijd om te trainen voor je blessure of aandoening dan tijdens de individuele behandeling onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Voor deze groepsbehandelingen kunt u terecht bij:

Meerdere fysiotherapeuten begeleiden de groepen. Zij ondersteunen u in deze fase met name door de persoonlijke aanpak en motiverende vaardigheden. Zowel individueel als in de groepsverband vinden de trainingen plaats.

Vergoeding

Trainingen vinden plaats via uw zorgverzekering of via een abonnement. Tijden en tarieven.

Veiligheid is belangrijk

Veiligheid speelt voor ons een belangrijke rol bij het trainen van belastbaarheid. Door goede en persoonlijke begeleiding te bieden, gecertificeerde apparatuur te gebruiken en de aanwezigheid van een AED, kunnen wij de veilige werkomgeving waarborgen.

Eerst informatie? Dat kan ook.

Bij twijfel of voor nadere informatie of u baat zou kunnen hebben bij trainen in een groep, kunt u vrijblijvend telefonisch of per e-mail met ons contact opnemen.

Welke groepen zijn er?

COPD/Longgroep

Voldoende lichaamsbeweging heeft voor iedereen een positieve invloed op het lichaam. Dit geldt ook voor de COPD-patiënt. Door de kortademigheid die ontstaat bij COPD (Chronische Obstructieve Longziekte) wordt het op den duur steeds moeilijker activiteiten uit te voeren. Het gevolg hiervan is dat de conditie en de spierkracht achteruitgaan. Het is voor deze patiënten belangrijk om dagelijks ten minste 30 minuten matig tot intensief te bewegen.

De COPD trainingsgroep heeft als doel patiënten te stimuleren om te bewegen en zo de algemene conditie op peil te houden. Dit alles om een betere zelfredzaamheid in het dagelijks leven en het werk te creëren.

Onze trainingsgroep COPD  bestaat maximaal uit zes personen. Gedurende het programma wordt tenminste eenmaal per maand de gezondheid geëvalueerd door middel van diverse meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn van grote waarde binnen de gezondheidszorg en geven een goed beeld van de gezondheid van de patiënt.

De trainingen vinden plaats op:

Maandag van    11.00-12.00 uur onder begeleiding van Sandra Hendriks.

Donderdag van 13.00-14.00 uur onder begeleiding van Sandra Hendriks.

Diabetes Mellitus groep

Het is wetenschappelijk aangetoond lichamelijke activiteit een gunstige invloed heeft op de preventie en het beloop van Diabetes Mellitus (suikerziekte). Binnen onze praktijk hebben wij dan ook een oefengroep voor de patiënt met Diabetes Mellitus.

Wij hebben als doel de diabetes patiënt een actievere leefstijl aan te leren en een gedragsverandering te bewerkstelligen, zodat deze gezonde leefstijl wordt toegepast in het dagelijks leven.

De trainingsgroep Diabetes bestaat maximaal uit 10 personen. Gedurende het programma wordt tenminste eenmaal per maand de gezondheid geëvalueerd door middel van diverse meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn van grote waarde binnen de gezondheidszorg en geven een goed beeld van de gezondheid van de patiënt.

De training vindt plaats op:

Donderdag van 11.00-12.00 uur onder begeleiding van Arjen van den Heuvel.

Reumagroep

Als je reuma hebt is het belangrijk een therapeut te vinden die daar speciale kennis van heeft. Niet alle bewegingen zijn goed voor iemand met reuma en er zijn specifieke aanbevelingen over wel of niet door je pijngrens gaan, hoe lang door te gaan met oefenen en waar speciaal op te letten. Met deze training kunnen wij bijdragen aan het behoud van spierkracht. Mede door de therapie hebben mensen met reuma een behoorlijke kwaliteit van leven, en kunnen zij vaak blijven deelnemen aan het arbeidsproces.

Onze Reuma trainingsgroep bestaat maximaal uit zes personen. Gedurende het programma wordt tenminste eenmaal per maand de gezondheid geëvalueerd door middel van diverse meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn van grote waarde binnen de gezondheidszorg en geven een goed beeld van de gezondheid van de patiënt.

De training vindt plaats op:

Dinsdag van 11.00-12.00 uur onder begeleiding van Marjo Achterberg of Anita van Brunschot.

 

Oncologiegroep

De fysiotherapeutische zorg voor oncologiepatiënten heeft zich de laatste paar jaar flink ontwikkeld. Onderzoek naar de effecten van training gedurende en na de behandeling van kanker is in volle gang. Steeds vaker blijkt dat training een gunstig effect heeft op vermindering van klachten die ontstaan door (de behandeling) van kanker.

De training richt op het verbeteren van conditie ná de behandeling van kanker. Maar ook trainen tijdens de chemotherapie is belangrijk. Dit heeft een gunstig effect op het verminderen van de bijwerkingen als misselijkheid, vermoeidheid en vermindering van conditie.

De training bestaat uit een oefenschema dat uiteraard op u wordt afgestemd en dat ruimte biedt voor aanpassing gedurende de chemotherapieën of na de behandeling. De therapie bestaat uit cardiofitness, krachttraining en functionele training.

Doelen zijn:
• conditie beter op peil houden;
• minder last van vermoeidheidsklachten;
• spierkracht zoveel mogelijk behouden;
• grenzen leren kennen en weet wat je wel en niet aankunt;
• voldoende energie krijgen om uw normale bezigheden (deels) weer op te pakken;
• de schouder aan de geopereerde kant goed kunt blijven bewegen (bij borstkanker).

Wij streven naar zorg op maat in iedere fase van het ziekteproces.

De training vindt plaats op:

Vrijdag van 11.00-12.00 uur onder begeleiding van Marjo Achterberg..

Algemene trainingsgroepen

Gedurende de week zijn er diverse trainingsgroepen waar u traint onder begeleiding van de fysiotherapeut. U kunt hier terecht wanneer u klachten heeft aan bijvoorbeeld uw rug, nek, schouder, knie etc en extra begeleiding nodig heeft.

Voordat u van start gaat met uw training bent u wellicht al onder behandeling van de fysiotherapeut en krijgt u het advies om te gaan trainen in de groep. Bent u niet onder behandeling van de fysiotherapeut, maar wilt u wel gaan trainen dan zal eerst een intake plaatsvinden. De therapeut brengt uw klachten in beeld en zal samen met u een persoonlijk trainingsplan opstellen, waarin u werkt naar verbetering van uw klachten. Gedurende het programma wordt tenminste eenmaal per maand de gezondheid geëvalueerd door middel van diverse meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn van grote waarde binnen de gezondheidszorg en geven een goed beeld van de gezondheid van de patiënt.

U kunt uw trainingen declareren via uw zorgverzekering (let op het aantal behandelingen in uw aanvullende verzekering) of via een abonnement.

De trainingen vinden plaats op:

Maandag tot en met vrijdag, overdag en in de avonduren. Onder het kopje Medisch Trainingscentrum vindt u de trainingstijden terug.